Skip to content

Rock

9 thoughts on “ Herders Hoe Ontwaakt Gij Niet - Kralings Kerkkoor* - Kerstmis (Vinyl, LP)

  1. DIVERSE KOREN ELPEEs (1) A) BEROEMDE KOREN HET CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO-Box met 2 elpees:Er komen stromen van zegen - Philips H 72 BG Er komen stromen van zegen - Philips dlp-Eens als de bazuinen klinken - TD God baande door de woeste baren met Lammie van Veen sopraan en Teun Schenk tenor - Philips God baande .
  2. En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden bij hun kudde Hoog staan die herders niet aangeschreven, in Lucas dagen. Het zijn echt mensen "in het donker", ze bivakkeren niet voor niets buiten de samenleving, ze wonen bij de beesten.
  3. Zijn herders toen in uwe stal Geknield en hebben U aanbeden. Dit is tweeduizend jaar geleden En nog weet elk het overal. Geen mens heeft ooit hun naam gemeld, De rest van hun onschuldig leven Is door geen wetenschap beschreven, Wordt slechts aan kinderen verteld. Uit .
  4. Het Gebed - Wanneer de Schemer valt - Meester hoe kunt Gij zo slapen - O Liefde Gods, oneindig groot - voorwaarts Christenstrijders - Ga niet voorbij, o Vader - O land, waar mij Heiland - Ik wil U minnen, mijn sterkte - Zouden wij ook eenmaal komen - Gouden Harpen hoor ik ruisen 8, Vaste Rots Van Mijn Behoud solozang Artone BDA S
  5. Van de herders kunnen we leren. In het evangelie volgens Lucas worden de herders nog iets verder gevolgd. Nadat de herders het kind in de kribbe hadden gezien in Betlehem en verteld hadden hoe ze op de hoogte waren gebracht gaan de herders weer terug naar hun velden. En zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoorde en gezien hadden.
  6. Dec 18,  · Hieronder vindt u het overzicht van alle vieringen rond kerst en nieuwjaar. resjobclirensdoforgebarfpratovafge.coinfoinus Lutterade – Prins de Lignestraat uur: gezinsmis voor alle parochies uur: Nachtmis uur: Hoogmis uur: Kerstontmoeting in de Christus Koning Lees verder →.
  7. De betekenis van de geboorte van Jezus wordt belicht door de verkondiging van de engelen en door de ervaringen van de herders. De engelen brengen de boodschap uit de hemel, de herders zijn vertegenwoordigers van de aarde. Wat de herders zien, is een pasgeboren kind, banaal gebeuren en toch telkens weer uniek. Zij kijken bewonderend naar het gave wezentje dat zal uitgroeien tot een .
  8. A11 Ontwaakt Herders ZUTPHEN - resjobclirensdoforgebarfpratovafge.coinfoenkoor /Simon Tromp vinyl LP Niet bij Brood Alleen. koor. Free Recordss FR / loonpersing Phonogram ZUTPHEN - resjobclirensdoforgebarfpratovafge.coinfoenkoor. Inhoud op aanvraag A4 Meester, Hoe Kunt Gij Zo Slapen A5 O Eeuw'ge Vader, Sterk In Macht.
  9. Oct 16,  · Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen". (1Petrus t/m25) Dit is een duidelijke Bijbelse uitleg van Petrus! over Jesaja 53 en de vrucht van het kruis in verband met zonden en de genezing daarvan.

Leave a Comment